Erakonna KOOS naisteühendus

Lugupeetud erakonnakaaslased! Erakonna juhatus on otsustanud luua erakonna KOOS naisteühenduse.

Naisteühendus saab omale ise nime valida ja hakkab tegutsema koos teiste, veel loomata ühenduste (pensionäride- ja noorteühendus) kõrval.

Vaieldamatult on ühiskonna tähtsamaks ja olulisemaks osaks naised. Mitte ainult nende kütkestav välimus ja käitumismaneerid ei ole need mida imetleme, vaid ka nende terane ning ratsionaalne mõistus.

Ootame erakonna KOOS naisteühenduselt probleemide ja ühiskonna kitsaskohtade kaardistamist ning lahenduste väljapakkumist. Oleme arusaamisel, et tänases keerulises ja ehk üleliia neurootilises keskkonnas eksisteerivad probleemid, mida mehed ei suuda mõista, veel vähem neile lahendusi leida.

Ootame, et erakonna juhatuseni jõuaks need lahendamist vajavad probleemid ühiskonnas, millele oleme tegevusi planeerides vähe tähelepanu pööranud ning mis vajaksid erakonnas poliitilisi seisukohti ja otsustusi.

Omalt poolt lubame igakülgset abi ja toetust ning oleme veendunud, et selle lubadusega ühineb kogu erakonna meespere.

Erakonna juhatus on määranud naisteühenduse koordinaatori.

Naiste ilu ja mõistus on meie erakonna edu aluseks!

Soovijatel palume ennast registreeruda antud lingi kaudu:

https://my.forms.app/bertaranna/naisteuhendus

Austusega

Erakonna KOOS juhatus