Deklaratsioon toidukaupade käibemaksu vabastamise eest

11.08.2022

Eestimaa rahuliikumise MTÜ „ KOOS RAHU EEST EESTIS” deklaratsioon Eesti Vabariigi valitsusele!

Meie, rahuliikumise KOOS delegaadid, oleme ühiselt heaks kiitnud ja vastu võtnud deklaratsiooni, milles nõutakse viivitamatut toidukaupade käibemaksu vabastada.

Vene Föderatsiooni vastu suunatud majandussanktsioonid ja ebaõige riiklik majanduspoliitika on oluliselt halvendanud eestimaalaste igapäevast toimetulekut. Elukallidus suureneb iga päevaga ja ligi kolmandik Eesti elanikkonnast elab juba suhtelises vaesuses.

Jätkuvalt elanikkonna sotsiaal- majandusliku olukorra halvenemise peatamiseks nõuame valitsuselt koheselt reaalsete sammude astumist, mis leevendaksid elanikkonna igapäevaseid toimetuleku
raskusi.

Nõuame, et analoogiliselt Poola Vabariigi praktikale kehtestatakse koheselt kõikidele müüdavatele toidukaupadele käibemaksu määraks 0%. Näiteks, Poola Vabariigis on käibemaksumäära vähendatud kütuse, maagaasi ja soojuse puhul 23%-tl 8%-le, elektrienergia puhul 23%-tl 5%-le ja toiduainete puhul 0%-le.

Nimetatud nõude eiramise korral oleme sunnitud astuma kardinaalseid samme elanikkonna elukvaliteedi tagamiseks ja algatama massilisi kodanike protestiaktsioone rahvavaenuliku valitsuse
tagasiastumise algatamiseks.

Kutsume kõiki Eesti parlamendi erakondi, ühiskondlikke liikumisi ja inimesi liituma meie nõudmistega!

KOOS liikumise delegaadid Eestis
MTÜ “KOOS RAHU EEST EESTIS”

Jaga oma sõpradega!