Tere tulemast Rahuliikumise KOOS veebilehele!

Aivo Peterson, Liikumise KOOS liider. Foto: eraarhiiv.Aivo Peterson, Liikumise KOOS liider. Foto: eraarhiiv.

.

ÜLDRAHVALIKU LIIKUMISE KOOS DEKLARATSIOON NR 1

Vastu võetud üldrahvaliku liikumise KOOS üldkogul 19.05.2022

Liikumine KOOS on mõttekaaslaste rahvuste ülene liikumine, mille peamiseks eesmärgiks on rahu kindlustamine Eestis ja harmoonia tagamine rahvuste vahelistes suhetes.

LIIKUMISE KOOS KÕRGEIMAD VÄÄRTUSED:

• Iga eestimaalase elu ja heaolu tagamine.
• Isiklikuvabaduste ja kodanikuõiguste austamine.
• Traditsioonilise perekonna mudeli hoidmine.
• Ajakirjandusvabaduse toetamine ja vabadus valida informatsiooni allikaid.
• Eesti Vabariigi Põhiseaduses kehtestatud õiguste ja kohustuste austamine.

LIIKUMISE KOOS DEKLAREERIB:

• Eesti Vabariigis kuulub kõrgeim võim rahvale.
• Eesti Vabariik on riik, mis tagab kõigile oma elanikele võrdsed õigused ja võimalused.
• Eesti Vabariik on neutraalne ja rahumeelne riik, mis ei peaks otseselt ega kaudselt osalema üheski 3 riigi sõjalises konfliktis.
• Eesti Vabariik on riik, mis tegutseb kõigi oma elanike huvides ja riiklik poliitika peab lähtuma pragmaatilisuse ja otstarbekuse põhimõtetest.
• Eesti Vabariigi geograafiline asend ja geopoliitika tagavad Eesti Vabariigi sillaks olemise Lääne ja Ida vahel.

LIIKUMISE KOOS PEAMISED EESMÄRGID, EESMÄRGID JA ETTEPANEKUD:

1. Liikumise KOOS põhieesmärgiks ja tegevussuunaks on rahvuste vahelisele harmooniale tugineva ühiskonna ülesehitamine.
2. Liikumise oluliseks ülesandeks on Eesti rahva ühendamine, et rahumeelselt ja turvaliselt ületada siseriiklik kriis, samuti ennetada võimalikke tulevikus tekkida võivaid kriise.
3. Liikumine pooldab avatud hääletusvormi koos ja valimisreformiga.
4. Liikumine kutsub üles kõiki riigi jaoks olulisi küsimusi lahendama referendumi teel.
5. Liikumise prioriteediks on õiglase sotsiaalprogrammi väljatöötamine kõigi Eesti elanike toetamiseks.
6. Liikumine teeb ettepaneku riigi haldusaparaadi saneerimiseks koos ametnike arvu piiramisega.
7. Liikumine teeb ettepaneku rakendada regressiõigust ametnike suhtes, kelle tegevusega tekitatakse kodanikele või riigile tõendatud kahju.
8. Liikumine näeb ette, et Riigikogu saadikute ja teiste tippametnike palgad on otseselt seotud riigis kehtiva miinimumpalgaga.
9. Liikumine leiab, et ministrite ametikohad tuleb täita vastava erialase haridusega ametnikega, kes omavad praktilise töö kogemust.
10. Liikumine seisab vaba ajakirjandusvabaduse eest ja inimeste võimaluse eest valida vabalt enesele teabeallikat. Igasugune informatsiooni liikumise piiramine riigi poolt on otseselt taunitav.
11. Liikumine valmistab ette ja töötab elanikkonna kaitseks välja riikliku laenumoratooriumi plaani.

KOOS LIIKUMINE EI AKTSEPTEERI:

• Ründeid Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastu.
• Etnilise- ja rassivaenu õhutamist.
• Ühiskonna lõhestamist sotsiaalsete ja rahvuslike gruppide vahel.
• Riikide ja rahvuste vahelist vaenu õhutamist.

LIITU MEIEGA!

Kui soovite KOOS Erakonna liitumiseks kandideerida, palume laadida alla avalduse blanketid  WORD-formaadis, täita, allkirjastada digitaalselt, siis saata meilile: rahueest@gmail.com.

NB! Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda.

Kui Teil puudub Eesti kodakondsus, saate liituda Liikumisega KOOS siin: https://forms.gle/2TBk4AxKZcSpDLdx5.

Kui soovid teha annetust KOOS liikumisele, palume kanda raha selgitusega “Annetus” sellele kontonumbrile

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ
EE450200020000006068

NB! Kui täidetud avaldusi ei ole võimalik välja printida või saata e-postiga, siis neid saab hankida ja täita KOOS liikumise esindajatega.

MEIE TÖÖRÜHMAD

Lugupeetud kolleegid!

Kui tunnete, et saate meie liikumise ja riigi arendamisel kasulik olla, siis palun registreerige end KOOS-liikumise töörühmadesse vastavalt oma eriala haridusele või ka lihtsalt endale huvi pakkuvate teemadega. Liituda võib kuni kahe töögrupiga.

https://my.forms.app/form/629002acbd94a175bb73a2f3

Rühmad on mõeldud konkreetseks tööks liikumises, mis aitab ehitada Eesti riigi uut sise- või välismajanduslikku ning​ poliitilist kurssi.